Hjem

Velkommen til

Svinnkompetanse


"Svinnkultur er summen av lederes og ansattes kompetanse, holdninger, regler og vaner rundt håndteringen av bedriftens verdier"

Certified Forensic Interviewer

Svinnkultur

Våre svinnrådgivere har lang erfaring i å jobbe med svinnkultur i handelsnæringen. Både som intern leder, og ekstern rådgiver.

Vi har jobbet på tvers av ulike bransjer, og har hentet oss verdifull erfaring som kommer mange tilgode. 


Svinn er komplekst, og vi kan normalt dele svinnet opp i 3 hovedgrupper:

Administrativt svinn


Ofte finner vi de største svinnkildene her. Fra varene bestilles, til de går ut av butikken, finner man svinnkilder i alle ledd. De som lykkes best med svinnet sitt, har fokus på kunnskap, struktur og ledelse. Flinke ledere bygger menneskene rundt seg, holder rutinene levende, og bruker tall aktivt.

Internt svinn


Underslag av penger eller varer, er en problemstilling man ikke kommer unna. Vi har erfaring fra hundrevis av slike saker, som ofte har tapere på begge sider av bordet. Målet må være å redusere risikoen mest mulig, gjennom å bygge en sunn svinn- og sikkerhetskultur i bedriften.

Eksternt svinn


Tyveri, ran og innbrudd er situasjoner man må være forberedt på. Hvordan oppdager og stopper man en butikktyv? Hva kan man gjøre for å forebygge ran og innbrudd? Kunnskap skaper trygghet og trivsel, og gjør håndteringen av slike situasjoner enklere for både ansatte og ledere.

Siste 3 Svinnvlogger

Hva koster ditt svinn?

Kost / nytte

 

Vi har som mål at alle våre tjenester skal ha en betydelig større nytteverdi enn kostnad. Våre kundeforhold skal være langsiktige, og på et fornuftig nivå som sikrer best mulig fortjeneste til lavest mulig kostnad. Kunder som lykkes, skal være vårt fremste salgsargument. Gjennom en grundig svinnanalyse og god dialog, skal vi sammen finne de beste løsningene for deg og din bedrift.


Hva vil en svinnreduksjon på 1 % bety for bunnlinjen i ditt selskap?