Internt svinn

Internt svinn


Har man ansatte, har man også internt svinn. Det kan skyldes slurv, manglende rutiner, ukultur osv. Noen ganger velger ansatte å tenke egen vinning, gjennom underslag av penger eller verdier. Det kan ha mange ulike årsaker, som personlig økonomi, tilgjengelighet, urettferdighet eller ren og skjær egoisme. Som leder, må du alltid tenke at muligheten for underslag er der, og du må sørge for gode forebyggende tiltak som begrenser mulighetene. Men du må også sørge for kontrollfunksjoner som kan avdekke misligheter dersom de oppstår. Noen underslag er omfattende med store summer involvert. Da må man spørre seg, burde dette vært avdekket tidligere?

Businessman in handcuffs holding bribe against football pitch at night

UNDERSLAG


Der det finnes penger eller verdier i omløp, vil det alltid være en risiko for underslag. Dette er en kostbar affære, både penger og tid. Veldig mange butikkeiere tror at det er bare å "gi de sparken" når man oppdager et underslag, men slik er det ikke i Norge. Mange tenker ikke på at bevisbyrden ligger hos arbeidsgiver, og at det er veldig mange papirer som skal fylles ut uten at det blir formfeil. Arbeidsmiljøloven i er svært beskyttende overfor arbeidstaker, og da er det svært viktig å ta alle forhåndsregler. Vi har gjennomført hundrevis av saker og vet hvordan vi skal gjennomføre saken uten at det blir etterspill for deg som butikkeier.

STATISTIKK


En viktig metode for både å forebygge, avdekke og dokumentere et underslag ligger i statistikk. Med dagens teknologi loggføres det meste, og det finnes tall tilgjengelig. Utfordringen kan være å få ut lesbare tall, som hjelper deg å finne avvikene.

Vi kan hjelpe deg å lage statistikk som er lesbar, som tydelig viser avvikene, og som gir god dokumentasjon på både metode og omfang av et ev. underslag.

UNDERSLAGSKURS


Vi gjennomfører kurs for alle ledere som ønsker å lære mer om hvordan man kan forebygge og håndtere underslag. Vi hører ofte om ledere som tar saken i egne hender, men som ender opp med å måtte gi den ansatte økonomisk kompensasjon, etter tape en arbeidsrettssak fordi avskjeden ikke var berettiget. Mange ledere får hakeslepp når vi viser hvor mye dokumentasjon som faktisk må til for å ha en god nok sak. Gjennom dette kurset så vil vi gå gjennom hva som er viktig for deg som leder å være klar over, og hvordan man bør håndtere en underslagssak fra mistanke til avskjed og politianmeldelse.