Eksternt svinn

Eksternt svinn


En del av svinnet i mange virksomheter, skyldes også eksterne forhold. Fristelsene kan være mange for både kunder, leverandører, sjåfører, håndverkere, vaskepersonell osv. Det finnes mange tekniske løsninger som skal hjelpe deg å forebygge og avdekke det eksterne svinnet. Utstyr som kamerasystemer, alarmsystemer, innredning osv. skal gjøre det vanskeligere for eksterne å få med seg verdier. Vår erfaring er at utstyr er viktig, men det viktigste er menneskene som skal bruke utstyret, møte kundene i butikken, følge leverandøren på lageret, motta varene fra sjåføren osv. De ansatte er den største ressursen du har til å forebygge eksternt svinn, så lenge de har kompetansen og tryggheten til å løse de situasjonene som kan oppstå.

Closeup portrait of two funny looking men, one trying to steal piggy b

TYVERIKURS


Siden de ansatte er den største ressursen for å forebygge butikktyveri, er det viktig å gi dem best mulig grunnlag til å gjøre jobben sin.

Tyverikurset skal gi de ansatte kompetansen til å kunne oppdage situasjoner, og løse dem på best mulig måte. Hovedfokus er å forebygge eller avverge situasjoner, slik at man slipper å havne i potensielt farlige situasjoner.


Hvilke signaler skal du se etter, hvordan skal du reagere på mistanke, hva kan du gjøre for at tyven skal ombestemme seg?

Og hvis tyven ikke ombestemmer seg, hvordan skal vi håndtere en situasjon er tyven må stoppes? 


Dette er blant temaene på vårt tyverikurs, som avsluttes med eksamen på e-læring.

SERVICEKURS

Den beste måten å forebygge eksternt svinn på, er gjennom fokus på god personlig service.

Servicekurset vinkler seg litt annerledes enn tyverikurset, da vi fokuserer med på hvordan man kan skape et godt salgsmiljø som skal øke omsetningen. Hva forventer kunden av deg? Hvordan skal vi få alle til å tenke kundeservice på samme måte, for å bidra til økt turnover av varer, dårlige arbeidsvilkår for en butikktyv, og god trivsel på jobb.


Kurset avsluttes med eksamen på e-læring.

RANSKURS


Å bli ranet på arbeidsplassen er for mange av oss en skremmende tanke. Men skulle det skje, vil gode rutiner og god opplæring hjelpe deg å håndtere situasjonen så godt som mulig.


Du må være forberedt på at dette kan skje med deg, og tenke NÅR du blir ranet, ikke OM du blir ranet. Vi har lang erfaring med ran, og ser helt tydelig forskjell på håndteringen av ranssituasjonen der ansatte har fått opplæring, og der de ikke har fått opplæring. Og ikke minst har det stor betydning for tiden etter et ran, og hvilke reaksjoner ansatte kan få i ettertid.


Fokuset i kurset er hvordan man kan skape en tryggest mulig arbeidsplass. Kurset avsluttes med eksampen på e-læring.